1

Achtergrond T.O.
 
Theatre of the Oppressed (T.O.) is ontwikkeld door de Braziliaanse theatermaker, toneelschrijver en regisseur Augusto Boal (1931-2009). T.O. wordt wereldwijd toegepast. Het bestaat uit een aantal uitgebalanceerde methodieken, die alle beogen, dat mensen zich meer bewust worden van hun mogelijkheden om zichzelf en de samenleving te veranderen.
Het motto van T.O. luidt: HEB DE MOED OM GELUKKIG TE ZIJN.
Ien van Nieuwenhuijzen werkt met de volgende drie methodieken.

Forumtheater
Hoofdrolspeler X heeft een probleem, dat de mensen in de zaal uit eigen ervaring herkennen. X is aardig en intelligent, en wil aan zijn probleem werken – maar dat lukt hem niet. Hij is niet assertief genoeg en de tegenspelers helpen niet. Het loopt niet goed af met X. Einde theaterstuk?
Nee, nu begint het pas echt. Het stuk wordt nog een keer gespeeld en de toeschouwers in de zaal mogen de rol van X overnemen. Een voor een kunnen zij een persoonlijke oplossing uitproberen. Elke inbreng is goed als leerervaring, maar de interventies kunnen pas werken, als ze de tegenspelers overtuigen.

Standbeeldentheater
Deelnemer X is beeldhouwster en zij maakt van zoveel anderen als ze nodig heeft een beeld. Het is een beeld van een actuele situatie, waar X last van heeft. Op het laatst zet ze zichzelf in het beeld.
Dan wordt aan X gevraagd om het beeld zó te veranderen, dat de situatie voor haar ideaal fijn is. Maar ideaal bestaat bijna nooit, dus tenslotte maakt zij een beeld van een betere, haalbare situatie.
Er is nog geen woord gesproken….
Dit is één van de vele mogelijkheden van standbeeldentheater, een nonverbale werkvorm, die gedurende kortere of langere tijd reguliere leersituaties kan verdiepen en verlevendigen.

Rainbow of desire
De Rainbow-methode omvat een visie op en oefeningen over persoonlijke groei. Mensen hebben een groot potentieel aan groeimogelijkheden, waar ze geen gebruik van maken – begrijpelijk, want als je naar de held in jezelf zoekt, kom je ook de lafaard of de heks tegen. Bovendien laten ze zich vaak door sociale conventies beperken en weten ze niet veel van de bevrijdende eigenzinnigheid in zichzelf. Waar het bij forumtheater gaat om onderdrukking door anderen en hoe je die kunt opheffen, gaat het bij deze oefeningen om de opheffing van jouw onderdrukking van jezélf.
Je gaat je rol (in een stuk, in het leven) beter spelen, als je alle kleuren van je regenboog leert kennen.