3

Mogelijke projecten

Als er een probleem bestaat, kan er een forumtheaterproject van gemaakt worden. Het is een interactieve methodiek, waardoor de toeschouwers geen toeschouwers blijven, maar betrokkenen worden bij het probleem en de oplossingen. Daardoor pakt de methodiek in de praktijk veel effectiever uit dan een lezing of discussie.  

Ideeën (sommige zijn al gedeeltelijk uitgewerkt):

  • In de zorg: ouderen, die langer thuis moeten blijven vs. het uitkleden van de thuiszorg.
  • De participatiemaatschappij moet ingericht worden, maar de mantelzorgers worden overspannen.
  • Het vluchtelingenvraagstuk vs. mensen, die het in ons land toch al moeilijk hebben.
  • Het vluchtelingenvraagstuk vs. mensen, die bang zijn voor vreemden.
  • Het onbehouwen gedrag van mensen in het onderwijs, op straat, in het openbaar vervoer.